Dessert - Guava And Raspberry Smoothies Recipe

Dessert - Guava And Raspberry Smoothies Recipe

Đã được xóa bởi @rawandfree

THÀNH PHẦN

Đối với bát sinh tố

  • Chuối đông lạnh
  • Quả mâm xôi đông lạnh 
  • Ổi tươi
  • Nước dừa

HƯỚNG DẪN

  1. Thêm tất cả các thành phần vào máy xay và trộn trên cao.
  2. Đổ vào một bát hoặc nửa quả dừa, và đầu với trái cây mong muốn và toppings khác.
  3. Thưởng thức!

Try this recipe in our Cocoboo bowl, you can buy it here!

0 comments

Write a comment

Comments are moderated